Verhalen van experts

De Divorce Challenge nodigt je uit om vernieuwende ideeën in te brengen om vechtscheidingen tegen te gaan. Op deze pagina vind je inspirerende perspectieven en onverwachte inzichten van verschillende experts op het gebied van vechtscheidingen, relaties en rechtspraak. Laat je inspireren. Voeg je eigen idee toe via de Doe Mee-knop. Welk nieuw denken ligt er aan jouw idee ten grondslag?

Durf te mislukken!

Een scheiding betekent dat je het ideaalbeeld van een harmonieus gezin (deels) moet loslaten. Dat voelt als falen. Je trots is gekrenkt. En je hebt niet meer de controle. Dat kan leiden tot veel frustratie. Maar juist als je iets moeilijks meemaakt, kun je een rolmodel zijn voor je kinderen. Zoals orthopedagoog Manuela Boekweit zegt: 'Kinderen nemen het voorbeeldgedrag van ouders mee naar de volgende generatie.' Kunstenaar en reclamemaker Erik Kessels waardeert juist missers en falen in zijn werk. Zo maakte hij een fotoboek waarin juist de minder leuke momenten uit je jeugd staan. Een verfrissend eerlijk fotoboek, en eigenlijk interessanter dan alleen maar foto’s van blije kinderen. Kessels moedigt ons aan te durven mislukken, en zo 'te ontkomen aan de tirannie van de perfectie.' Bij een scheiding staat de wereld even op z’n kop, maar dat is niet meteen een ramp. Het gaat er om hoe de ouders en andere betrokkenen met de situatie omgaan. Acceptatie voor imperfectie is daarvan een belangrijk onderdeel.

Ben je geïnspireerd door Erik en Manuela? Heb je een idee over hoe het makkelijker kan worden om de beperkte maakbaarheid van relaties te accepteren, en de frustratie hierover geen destructieve rol te laten spelen in het scheidingsproces? Dien je plan in!

De grootste expert is het kind zelf

Bij een echtscheiding denken ex-partners al snel in termen van ‘recht hebben op’. Het juridische systeem draagt hier aan bij. Het kan leiden tot uitkomsten die niet goed zijn voor de kinderen. Bijvoorbeeld als gelijkwaardig ouderschap vóór de scheiding wordt dan vertaald naar even vaak de kinderen zien na de scheiding. Een advocaat behartigt het belang van een partij en een rechter doet een onafhankelijke uitspraak. Kinderen die bij zo’n proces betrokken raken kunnen daar allerlei negatieve gevoelens bij hebben: 'Ben ik een crimineel? Heb ik iets fout gedaan? Ben ik iemands eigendom? Het is wel een rechter, moet ik hem daarom gelijk geven?' Maar kinderen zijn zelf expert van hun eigen beleving, en hun eigen belangen. Klinisch psycholoog en schrijver Justine van Lawick benoemt hoe belangrijk het is om naar kinderen te luisteren. 'In veel van de moeilijkste gevallen is het beste dat je kunt doen al je theorie en ideeën op de achtergrond te zetten, en vooral te luisteren. Radicaal luisteren. Dat kan leiden tot vreemde uitkomsten, die niet altijd stroken met de heersende theorie. Bijvoorbeeld dat een kind inderdaad het contact met één van de ouders enige tijd onderbreekt. Omdat het weg wil uit de tussenpositie.'

Voel je je uitgedaagd door Justine? Heb je een idee over hoe de belevingswereld van kinderen nog meer centraal kan komen te staan tijdens het scheidingsproces? Dien je plan in!

Vechten voor je kind bestaat niet

Bij vechtscheidingen lopen zakelijke en emotionele aspecten door elkaar. Ouders die op dat moment niet goed met elkaar kunnen opschieten, moeten afspraken maken die gevolgen hebben voor zichzelf en de kinderen. Experts op het gebied van mediation vertelden ons hoe belangrijk het is de rollen van ouder en ex-partner van elkaar te scheiden. Om ook na een scheiding het ouderschap succesvol te kunnen vormgeven, blijft de ex-partner in de meeste gevallen hiervoor de belangrijkste samenwerkingspartner. Advocaat en mediator Anke Mulder hoort ouders vaak zeggen dat ze vechten voor hun kind. Maar ze beseft tegenwoordig hoe vreemd die uitspraak eigenlijk is: ‘Je kind is er niet bij gebaat als je voor hem vecht. Je moet de vrede voor hem bewaren’.

Voel je je uitgedaagd door Anke? Heb je ideeën over hoe het voor ouders makkelijker kan worden de rollen als ouder en ex-partner uit elkaar te houden? Dien je plan in!

Slotbijeenkomst

Meld je nu aan
Hoe meer ongelijkheid tijdens het huwelijk, hoe hoger het conflict daarna.
Wendy Schrama & Christina Jeppesen de Boer

Volg ons ook op