Scheiden: het proces

  • liefde
  • fase 1
  • geboorte
  • gezin
  • fase 2
  • gedoe
  • fase 3
  • scheiding
  • gescheiden
  • fase 4

De Divorce Challenge daagt je uit om met nieuwe ideeën of verbeteringen te komen, om de negatieve gevolgen van vechtscheidingen tegen te gaan. Scheiden kan lang duren, zeker als het om een vechtscheiding gaat. Ideeën en verbeteringen zijn welkom voor elke fase van vechtscheidingen. Van het voorkomen van vechtscheidingen, tot het creëren van een veilige situatie na de scheiding.

Fase 1 - Als het (nog) goed gaat

Vooraf. Ook als het (nog) goed gaat kun je veel doen. Wat kan er verbeteren aan de manier waarop we aan relaties, huwelijken en ouderschap beginnen? Denk aan procedures en wetgeving, maar bijvoorbeeld ook aan onze verwachtingen van het huwelijk. Zoals schrijver en gezinstherapeut Justine van Lawick zegt: 'Ons onvermogen om met tegenslag om te gaan en ons verlangen naar de perfecte relatie zit ons in de weg, in de relatie zelf en als we proberen een scheiding te accepteren en verwerken.'

Fase 2 - De eerste problemen

Preventie. Niet alle problemen hoeven tot (vecht)scheidingen te leiden. Wat kunnen we doen om, al dan niet in een vroeg stadium, problemen te voorkomen? Welke nieuwe of verbeterde vormen van gezins- en relatietherapie zijn denkbaar? En heeft je relatie niet ook veel te maken met hoe je persoonlijk in je vel zit? In de woorden van een advocaat en mediator: 'Je persoonlijke kracht is een belangrijke factor, zowel in relaties als tijdens scheidingen.'

Fase 3 - Een onafwendbare breuk

Vlot en zonder escalatie. Als duidelijk is dat een scheiding onafwendbaar is, is dat vervelend. De schadelijke gevolgen van scheidingen blijven beperkt door een vlotte scheiding die niet in ruzie uitmondt, maar leidt tot een nieuwe en veilige ‘normale' situatie, met ouders die er voor het kind zijn. Ideeën kunnen zich toespitsen op manieren om ouders te helpen afwegingen te maken tussen verschillende belangen, en oog te hebben voor wat hun kinderen willen. Manieren om de omgeving te helpen een positieve rol te spelen. Zoals familierechter Cees van Leuven ons vertelde: 'De oplossing schuilt vaak in de context. Als een zus van de man ook vertrouwd wordt door de vrouw, kan zij ineens een sleutelrol spelen.'

Fase 4 - Na de scheiding

Een veilige situatie. Het is belangrijk dat na de scheiding zo snel mogelijk een situatie ontstaat die zo veilig, rustig en fijn mogelijk is voor de kinderen. Ideeën kunnen zich toespitsen op de juridische, emotionele en meer praktische aspecten van deze nieuwe situatie. Wat kan er verbeteren aan omgangsregelingen? Hoe kun je kinderen en ouders helpen om na een scheiding het (gezins-)leven weer op te pakken? Welke praktische apps kunnen bijvoorbeeld helpen om de nieuwe situatie goed te laten verlopen? 

Slotbijeenkomst

Meld je nu aan
Wij willen de slag maken die in de medische wereld al gemaakt is. Bijvoorbeeld: professionele communicatie als onderdeel van de opleiding van rechters.
Cees van Leuven

Volg ons ook op