Hulpverlening bij ouderverstoting

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Hero_Widget”][/siteorigin_widget]

Antwoord van: De FamlieAcademie te Olst

V1.: Zijn verstotende ouders, of ouders die met ouderverstoting te maken hebben bij jullie organisatie aan het juiste adres?

Jazeker. Ik werk sinds 2012 met betrokkenen ouderverstoting en leidt professionals op in mijn methodiek.

V2: Hoe verloopt de selectieprocedure?

Betrokkenen of professionals kunnen contact met mij opnemen. Op mijn website lees je hier meer over: www.defamilieacademie.nl Ik voer een gratis gesprek van een half uur om te onderzoeken of wij iets kunnen betekenen. Voor we aan de slag gaan vraag ik ouders het dossier aan te leggen en mee te nemen. Ik bestudeer dat vooraf of na de intake.

V3: Hoe gaan jullie om met het openlijk vertonen van verstoten gedrag?

Ik begeleid professionals die werken met kinderen die een ouder niet meer willen zien zonder goede reden. Soms heb ik te maken met volwassenen die meer zicht willen krijgen op hun eigen ervaringen in het afwijzen van een ouder. Daar voer ik gesprekken mee en ik verwijs door binnen mijn netwerk als dat gepast is.

V4: Wijzen jullie wel eens ouders af?

Ik wijs ouders niet snel af, al wordt niet iedereen die zich verstoten voelt, ook zonder reden verstoten door een kind, is mijn ervaring. Na de intake van 3 uur kijken we wat nodig is.

V5: Zijn er referenties/evaluaties beschikbaar?

Dat is een beetje lastige vraag. Ouders en betrokkenen willen niet vaak publiekelijk evalueren als ze een traject hebben gevolgd. Een kind dat jou afwijst is in de volksmond toch nog vaak een kind met een goede reden. Hierdoor schamen ouders zich vaak en houden dit voor zichzelf. Maar op mijn blog: https://lnkd.in/SnHrSF vind je wel feedback van ouders waar ik mee gewerkt heb. Collega’s en professionals die mijn training volgen vullen een evaluatie formulier in

V6: Kunnen jullie voorbeelden geven van werken met ouderverstoting in de milde, matige en ernstige vorm?

Ja zeker. Op mijn blog: https://lnkd.in/SnHrSF beschrijf ik een aantal casussen. 

V7: Hebben jullie de wens om samen te werken met ouders om zo ouderverstoting op de kaart te zetten?

Uiteraard. In 2016 organiseerde ik een #congres ouderverstoting en nodigde 4 ervaringsdeskundigen uit op het podium. Ik verzorg jaarlijks de training voor de ervaringsdeskundige ouderverstoting. Ouders, volwassen geworden kinderen en stiefouders leren hier vanuit hun kracht presentaties en lezingen voor professionals te verzorgen. Ik leid ze niet tot professional op. Ouders vragen me wel eens een gesprek bij te wonen met een wethouder of andere beslisser in hun traject. Mijn voorwaarde voor een actieve samenwerking met betrokkenen ouderverstoting is het #respectvolcommuniceren Daarnaast deel ik kennis en gratis informatie over ouderverstoting via mijn blog.

V8: .Zijn jullie bekend met de methodiek ouderverstoting van Erna Janssen?

Uhm….

Antwoord van Zorgzaam Scheiden; scheidingsbemiddeling en mediation te Deventer

V1. Zijn verstotende ouders, of ouders die met ouderverstoting te maken hebben bij jullie organisatie aan het juiste adres?

Ouders komen bij ons op het moment dat ze willen scheiden. 1 van de onderwerpen is het omgaan met je kind in het scheidingsproces en daarna. Juist om te voorkomen dat een kind voor 1 ouder kiest en de ander links laat liggen. De andere ouder is dan hard nodig om dit te voorkomen.

V2. Hoe verloopt de selectieprocedure?

Deze vraag begrijp ik niet. Wij hebben geen selectieprocedure als het om klanten gaat. Wij helpen iedereen, ook de mensen die meer tijd nodig hebben. Hierin zijn wij uniek. Wij hebben regelmatig huilende mensen aan de telefoon omdat niemand ze wil helpen. Wij helpen wel.

V3.  Hoe gaan jullie om met het openlijk vertonen van verstoten gedrag?

Dit komen wij niet vaak tegen. Een enkele keer maar en hier besteden wij aandacht aan door met het kind te praten en natuurlijk beide ouders te wijzen op de consequenties en hoe zij beiden hier iets aan kunnen doen.

V4. Wijzen jullie wel eens ouders af?

Nooit! zie mijn antwoord bij vraag 2.

V5. Zijn er referenties/evaluaties beschikbaar?

Ik wil niet dat je onze klanten gaat bevragen en ik kan natuurlijk ook geen gegevens aan jullie doorgeven.

V6. Zijn jullie aangesloten bij een kwaliteitsregister?

Ja de MfN, we hebben een High Trust overeenkomst bij de Raad voor Rechtsbijstand.

V7. Kunnen jullie voorbeelden geven van werken met ouderverstoting in de milde, matige en ernstige vorm?

Sorry, ik heb nu geen tijd om deze voorbeelden volledig te beschrijven. Daarnaast zijn wij ook scheidingsbemiddelaars en hoort het voorkomen van verstoting bij ons werk. Echter is dit niet iets waar wij net zoveel tijd aan besteden als de therapeuten doen die hier hun praktijk op hebben afgestemd.

V8. Hebben jullie de wens om samen te werken met ouders om zo ouderverstoting op de kaart te zetten?

Wij zijn nu bezig om vechtscheidingen te voorkomen en om ervoor te zorgen dat kinderen daar zo min mogelijk last van hebben. Nogmaals; ouderverstoting is daar een klein onderdeel van.

V9.Zijn jullie bekend met de methodiek ouderverstoting van Erna Janssen?

Nee, dit was ons onbekend. Inmiddels hebben we het opgezocht en de website doorgelezen.

Antwoord van: Kidsinbetween, kindbehartiger te Amsterdam IJburg

V1.: Zijn verstotende ouders, of ouders die met ouderverstoting te maken hebben bij jullie organisatie aan het juiste adres?

Vanuit KidsInbetween ben ik getraind in het signaleren van ouderonthechting/ouderverstoting en om op te kunnen treden in zaken waarin de milde en matige vorm speelt. Bij de ernstige vormen is het zoeken naar landelijke professionals/instanties die dan kunnen worden ingeschakeld omdat op dit vlak nog te weinig experts beschikbaar zijn en de materie nog onvoldoende overal bekend is.

 

V2: Hoe verloopt de selectieprocedure?
Alvorens een zaak wel of niet wordt aangenomen zullen diverse zaken gefilterd moeten worden. Denk aan juridisch, welke hulpverlening er is geweest of nog betrokken is, welke uitspraken er zijn van rechters, of er nog procedures lopen, of er onderzoek is gedaan zoals een Raadsonderzoek, of er contra indicaties kunnen zijn, of er zorgmeldingen zijn gedaan, sinds wanneer de scheiding speelt, hoe de relatie voorheen was en welke regelingen golden/gelden, hoe het staat met het netwerk, de rol van school, of er nog wel of geen contact is, hoe lang dit speelt, wat de leeftijd van kinderen is etc.

V3: Hoe gaan jullie om met het openlijk vertonen van verstoten gedrag?

Ik vind deze zaken onder andere belangrijk om af te kunnen stemmen of er een rol voor mij weggelegd kan zijn of niet. Verder is het belangrijk gedurende ondersteuning signalen bij te houden, omdat vanuit meerdere signalen patronen inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Dit ook om door te kunnen verwijzen, voor verslaglegging en advisering richting de rechtbank of bijvoorbeeld om een zorgmelding te kunnen doen. De Meldcode is hierbij van belang alsmede de kindcheck.

V4: Wijzen jullie wel eens ouders af?

n.v.t.

V5: Zijn er referenties/evaluaties beschikbaar?

n.v.t.

V6: Kunnen jullie voorbeelden geven van werken met ouderverstoting in de milde, matige en ernstige vorm?

n.v.t.

V7: Hebben jullie de wens om samen te werken met ouders om zo ouderverstoting op de kaart te zetten?

Ik wil verder uiteraard met ouders samenwerken om ouderonthechting/ouderverstoting op de kaart te zetten en ook met andere professionals en instanties, wat al plaatsvindt.

V8: .Zijn jullie bekend met de methodiek ouderverstoting van Erna Janssen?

n.v.t.

Antwoord van Family Matter te Castricum

V1. Zijn verstotende ouders, of ouders die met ouderverstoting te maken hebben bij jullie organisatie aan het juiste adres?

De antwoorden op de vragen in de lijst, kunnen er toe leiden dat betrokkenen die gebruiken om behandelaars die een effectieve methode hebben ontwikkeld om ouderverstoting te herkennen, te benoemen en te “behandelen” af te wijzen omdat het niet in hun straatje past. Ik deel ook niet graag mijn persoonlijke methode en aanpak omdat deze dan op straat en die iedere amateur op diens website gezet wordt onder het kopje: “specialist ouderverstoting”. In open en eerlijke gesprekken met de ouders en de kinderen kijk ik van geval tot geval wat in deze specifieke casus in effectieve manier van werken zal zijn. Daarin zit structuur en methode en een zeer persoonlijke aanpak. En ik ben goed bekend met de werkwijze van Karen Woodall die ik zeer hoog acht.

V2. Hoe verloopt de selectieprocedure?

n.v.t.

V3.  Hoe gaan jullie om met het openlijk vertonen van verstoten gedrag?

n.v.t.

V4. Wijzen jullie wel eens ouders af?

n.v.t.

V5. Zijn er referenties/evaluaties beschikbaar?

n.v.t.

V6. Zijn jullie aangesloten bij een kwaliteitsregister?

n.v.t.

V7. Kunnen jullie voorbeelden geven van werken met ouderverstoting in de milde, matige en ernstige vorm?

n.v.t.

V8. Hebben jullie de wens om samen te werken met ouders om zo ouderverstoting op de kaart te zetten?

n.v.t.

V9.Zijn jullie bekend met de methodiek ouderverstoting van Erna Janssen?

n.v.t.

Antwoord van: Monique Kleine; ervaringsdeskundige

V1.: Zijn verstotende ouders, of ouders die met ouderverstoting te maken hebben bij jullie organisatie aan het juiste adres?

Ik ben geen organisatie ik ben een door Erna Jansen opgeleide ervaringsdeskundige. Ik geef lezingen aan professionals. Daarnaast ben ik ingeschakeld in Almere bij Vitree Jeugdhulp om mee te kijken en te denken met casussen waarin vermoedelijk ouderverstoting gaande is. (op vrijwilligers basis). Mijn doelen zijn lezingen geven aan professionals over de dynamiek en signalen ouderverstoting waarbij ik professionals er op wijs dat in deze casussen vaak beschuldigingen van mishandeling worden gedaan en dat deze beschuldigingen feitelijk onderzocht moeten worden met tools zoals de Masic methode. Ook wijs ik hen erop dat bij ouderverstoting zij verplicht zijn om de Meldcode Kindermishandeling te hanteren. Ik heb vorig jaar en dit jaar 2 lezingen gegeven aan jeugd professionals met als resultaat dat zij anders zijn gaan kijken naar een aantal casussen. Kleine stappen maar noodzakelijke stappen….

 
Met betrekking tot ouders heb ik een aantal adviezen gegeven (ook op vrijwilligers basis). Zoals dat zij een tijdlijn met feiten moeten maken en de rechter en hulpverleners middels de feiten het gedrag van de verstotende ouder inzicht geven en daarnaast altijd vanuit de signalen van het kind in gesprek moeten gaan en hun zorgen daarover uiten zonder hun ex partner zwart te maken want dan wordt het direct als een vechtscheiding gezien. Ik geef ze het advies om aan te tonen dat zij overal aan mee willen werken en dat ze voorstellen uit hun zelf kunnen doen. Hoe meer druk er op de verstotende ouder wordt gezet hoe sneller hun gedrag ook voor hulpverleners en rechters zichtbaar wordt….
 
In de training van Karen en Nick Woodall wordt er ook altijd ingezet op onderzoek naar iedere vorm van geweld door feiten onderzoek. Daarnaast zetten zij ook bewust druk op de verstotende ouder waardoor helder wordt hoe het komt dat een kind de andere ouder afwijst.
 
Nogmaals ik ben dus geen organisatie maar doe mijn best als ervaringsdeskundige om openingen te vinden bij hulpverlenende organisaties. Gelukkig zijn er organisaties die het hart op de juiste plek hebben en graag lezingen volgen en op zoek zijn naar goede trainingen op dit vlak.
Ook zij zitten vaak met hun handen in het haar.

 

V2: Hoe verloopt de selectieprocedure?

n.v.t.

V3: Hoe gaan jullie om met het openlijk vertonen van verstoten gedrag?

n.v.t.

V4: Wijzen jullie wel eens ouders af?

n.v.t.

V5: Zijn er referenties/evaluaties beschikbaar?

n.v.t.

V6: Kunnen jullie voorbeelden geven van werken met ouderverstoting in de milde, matige en ernstige vorm?

n.v.t.

V7: Hebben jullie de wens om samen te werken met ouders om zo ouderverstoting op de kaart te zetten?

V8: .Zijn jullie bekend met de methodiek ouderverstoting van Erna Janssen?

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.