Reactie Tweede Kamer 7-6-2018

Uw bovengenoemde e-mails is op 6 juni 2018 door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid in een procedurevergadering behandeld. In deze vergadering heeft de commissie besloten uw e-mails voor kennisgeving aan te nemen. Dit betekent dat de commissie als zodanig verder geen actie zal ondernemen.  …

Verder lezen

Verslag Personen- en Familierecht 16-5-2018

Tijdens dit algemeen overleg over Personen en Familierecht kwam onder andere het volgende ter sprake: De voortgang aanpak complexe scheidingen; diverse toezeggingen op het terrein van het familierecht en jeugdbeleid; het vervolg van Divorce Challenge; diverse verzoeken commissie op het terrein van het familierecht en jeugdbeleid; het platform en het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade; toename……

Verder lezen

Herziening richtlijn Scheiding en problemen Jeugdigen 7-3-2018

De behoeften en het belang van kinderen centraal stellen bij een echtscheiding, staat er in het rapport Scheiden… en de kinderen dan? Het Nederlands Jeugdinstituut juicht die boodschap toe. André Rouvoet, voorzitter van het Platform Scheiden zonder Schade, presenteerde het rapport op 22 februari. ‘Het is een volledig en actiegericht plan waar iedereen direct mee……

Verder lezen