Uitspraak ECLI:NL:RBMNE:2019:1989

Inhoudsindicatie Afwijzing van het verzoek tot adoptie van een meerderjarige. Instantie Rechtbank Midden-Nederland Uitspraakdatum 2019-05-09 Publicatiedatum 2019-05-06 Zaaknummer C/16/476276 / FO RK 19-286 Procedure Eerste aanleg – enkelvoudig Rechtsgebied Civiel recht; Personen- en familierecht Zittingsplaats Utrecht Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Familierecht locatie Utrecht zaaknummer: C/16/476276 / FO RK 19-286 adoptie Beschikking van 9 mei 2019 in……

Verder lezen

Uitspraak ECLI:NL:RBNHO:2019:3856

Inhoudsindicatie Onduidelijk is gebleven of al dan niet sprake is van een officieel – in Koeweit voltrokken – huwelijk dat voor erkenning in aanmerking komt. Het feit dat het kind enkele maanden na zijn geboorte door de vader in Nederland is erkend, vormt een belangrijke indicatie dat geen sprake is van een huwelijk dat in……

Verder lezen

Uitspraak ECLI:NL:RBNNE:2019:1912

Inhoudsindicatie Gezag. Geschil over de vraag of de moeder vanuit het noorden van het land moet terugverhuizen naar het zuiden, waar de vader woont. Rechter acht de criteria die zich in de rechtspraak hebben ontwikkeld voor de vraag of vervangende toestemming moet worden gegeven voor een verhuizing, toepasselijk en toepasbaar als een ouder zonder toestemming……

Verder lezen

Uitspraak ECLI:NL:GHAMS:2019:1618

Inhoudsindicatie schorsingsverzoek vervangende toestemming verhuizing Instantie Gerechtshof Amsterdam Uitspraakdatum 2019-05-07 Publicatiedatum 2019-05-14 Zaaknummer 200.257.898/02 Procedure Hoger beroep Rechtsgebied Civiel recht; Personen- en familierecht Zittingsplaats Amsterdam Uitspraak GERECHTSHOF AMSTERDAM Afdeling civiel recht en belastingrecht Team III (familie- en jeugdrecht) Zaaknummer: 200.257.898/02 Zaaknummer rechtbank: C/13/662697 / FA RK 19/1274 Beschikking van de meervoudige fami…

Verder lezen

Uitspraak ECLI:NL:GHSHE:2019:1654

Inhoudsindicatie Aan de moeder wordt alsnog vervangende toestemming verleend voor de verhuizing en inschrijving op de basisschool gelet op de worteling van de kinderen in nieuwe woonplaats. Datum worteling vastgesteld op 1 april 2019. Instantie Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch Uitspraakdatum 2019-05-02 Publicatiedatum 2019-05-02 Zaaknummer 200.251.037_01 Procedure Hoger beroep Rechtsgebied Civiel recht; Personen- en familierecht Zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch Uitspraak……

Verder lezen

Uitspraak ECLI:NL:GHARL:2019:3883

Inhoudsindicatie Zorgregeling. Het stelselmatig niet nakomen van de afspraken door de vader staat in de weg aan het vaststellen van een zorgregeling. Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Uitspraakdatum 2019-05-02 Publicatiedatum 2019-05-06 Zaaknummer 200.208.692/01 Procedure Hoger beroep Rechtsgebied Civiel recht; Personen- en familierecht Zittingsplaats Leeuwarden Uitspraak   GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Leeuwarden afdeling civiel recht zaaknummer gerechtshof 200.208.692/01 (za…

Verder lezen

Uitspraak ECLI:NL:RBDHA:2019:4275

Inhoudsindicatie Scheiding Instantie Rechtbank Den Haag Uitspraakdatum 2019-04-30 Publicatiedatum 2019-04-30 Zaaknummer C/09/552447 / FA RK 18-3187 Procedure Beschikking Rechtsgebied Civiel recht; Personen- en familierecht Zittingsplaats ‘s-Gravenhage Uitspraak Rechtbank DEN HAAG Meervoudige Kamer Rekestnummer: FA RK 18-3187 (scheiding) / FA RK 18-8559 (verdeling) Zaaknummer: C/09/552447 (scheiding) / C/09/563637 (verdeling) Datum beschikking: 30 april 2019 (bij vervroeging)……

Verder lezen

Uitspraak ECLI:NL:RBZWB:2019:1869

Inhoudsindicatie Bewezenverklaring van belaging van en smaad tegen ex-echtgenote. Verdachte heeft geprobeerd om grip te krijgen op alle aspecten van het leven van zijn ex-echtgenote: haar privéleven via familie en de moskee, haar werk, en zelfs haar vrije tijd en hobby’s. Hij heeft haar in niet mis te verstane bewoordingen zwartgemaakt en angst aangejaagd. Verdachte……

Verder lezen

Uitspraak ECLI:NL:RBNHO:2019:3497

Inhoudsindicatie Stiefouderadoptie. Verzoek afgewezen in verband met tegenspraak door de juridische (en biologische) vader. Geen misbruik van bevoegdheid door de juridische vader. Instantie Rechtbank Noord-Holland Uitspraakdatum 2019-04-24 Publicatiedatum 2019-04-24 Zaaknummer C/15/274347 / FA RK 18-2870 Procedure Eerste aanleg – meervoudig Rechtsgebied Civiel recht; Personen- en familierecht Zittingsplaats Alkmaar Uitspraak RECHTBANK NOORD-HOLLAND Familie en Jeugd locatie……

Verder lezen

Uitspraak ECLI:NL:GHAMS:2019:1430

Inhoudsindicatie Afwijzing verzoek van de vader om hem met het gezag over de kinderen te belasten na het overlijden van de moeder. Instantie Gerechtshof Amsterdam Uitspraakdatum 2019-04-23 Publicatiedatum 2019-04-24 Zaaknummer 200.244.622/01 Procedure Hoger beroep Rechtsgebied Civiel recht; Personen- en familierecht Zittingsplaats Amsterdam Uitspraak GERECHTSHOF AMSTERDAM Afdeling civiel recht en belastingrecht Team III (familie- en jeugdrecht)……

Verder lezen

Uitspraak ECLI:NL:RBDHA:2019:4075

Inhoudsindicatie Omgang en wijziging gezag De rechtbank heeft een onafhankelijk deskundigenonderzoek gelast om o.a. inzicht te krijgen in de vaardigheden van ouders, de mogelijkheden tot verbetering van de situatie en welke contactregeling het meest in het belang van de minderjarige moet worden geacht. Uit de rapportages van de onderzoekers en de bijzondere curator blijkt dat……

Verder lezen

Uitspraak ECLI:NL:GHSHE:2019:1476

Inhoudsindicatie bekrachtiging uithuisplaatsing bij vader, de andere ouder met gezag Instantie Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch Uitspraakdatum 2019-04-18 Publicatiedatum 2019-04-18 Zaaknummer 200.243.649_01 en 200.252.057_01 Procedure Hoger beroep Rechtsgebied Civiel recht; Personen- en familierecht Zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch Uitspraak GERECHTSHOF ‘s-HERTOGENBOSCH Team familie- en jeugdrecht Uitspraak: 18 april 2019 Zaaknummers in hoger beroep: 200.243.649/01 en 200.252.057/01…

Verder lezen

Uitspraak ECLI:NL:RBLIM:2019:3662

Inhoudsindicatie Adoptie van een meerderjarige. Het vasthouden aan het minderjarigheidsvereiste levert in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid een ontoelaatbare inmenging in het recht op eerbiediging van family life van (stief)dochter en stiefvader. Zij hebben een zwaarwegend belang bij het in overeenstemming brengen van de juridische status met de bestaande feitelijke gezins-……

Verder lezen

Uitspraak ECLI:NL:GHARL:2019:3526

Inhoudsindicatie Gezag en omgang. Door het gedrag en de opstelling van de ouders zitten de kinderen volledig klem, aldus de psychologen. Hulpverlening heeft niet geholpen. Gezamenlijk gezag kan niet in stand blijven. De kinderen vertonen grote weerstand tegen contact met de vader en zal nadeel opleveren voor de kinderen zodat de vader het recht op……

Verder lezen