De Divorce Challenge – het resultaat op papier

Expert- en jongerenpanel:

Vijf inzendingen Divorce Challenge uitgeroepen tot koploper

Woensdag 14 december zijn in aanwezigheid van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) de zogenaamde vijf koplopers van de Divorce Challenge bekend gemaakt. De keuze is gemaakt door het expert- en het jongerenpanel. De Divorce Challenge komt voort uit een motie van de Tweede Kamer. In totaal zijn er 506 inzendingen ingediend.

Vaak komen kinderen in de knel, omdat ouders er niet in slagen hun ouderschap na (echt)scheiding vorm te geven. De Divorce Challenge heeft  ideeën te verzamelen die leiden tot verbetering van de situatie van deze kinderen.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zal een bijdrage leveren aan het verder uitwerken van de geselecteerde voorstellen. Naast de vijf koplopers heeft het expertpanel ook een aantal terugkerende thema’s benoemd, bijvoorbeeld waarheidsvinding door betrokken instanties, multidisciplinaire samenwerking en preventie. Inzenders kwamen vanuit diverse hoeken: professionals, ervaringsdeskundigen en anderszins betrokkenen.

Minister Van der Steur is trots op de nu al succesvolle Divorce Challenge. Een belangrijk doel is om tot ideeën te komen, door bestaande kennis op nieuwe manieren met elkaar te verbinden. Alle inzendingen, vindt de minister, zijn voor het ministerie van belang omdat ze gezamenlijk een breed beeld van de problematiek rondom echtscheidingen schetsen. “In korte tijd hebben tal van mensen uit verschillende disciplines elkaar gevonden. Ik vind het heel goed dat de Divorce Challenge zo’n breed palet aan oplossingsrichtingen heeft opgeleverd. Het is belangrijk dat het aanbod aan interventies en het juridisch proces goed op elkaar aansluiten. We moeten dan ook blijven werken aan méér en betere samenwerking. Dit alles om maximaal bij te dragen aan het voorkomen dat kinderen nog langer de dupe worden van vechtscheidingen”, aldus de minister.

Het expertpanel onder leiding van Nick Huls (emeritus hoogleraar rechtssociologie) heeft voor elke van de vier fasen van de vechtscheidingsproblematiek een inzending geselecteerd. Ook heeft het panel een  koploper aangewezen, die alle fasen omvat. Naast het expertpanel heeft een speciaal jongerenpanel van negen jongeren tussen de 14 en 23 jaar oud ook een inzending geselecteerd, om zo het perspectief van het kind goed te kunnen vertegenwoordigen.

De vijf koplopers zijn:

  • Fase 1 Als het nog goed gaat: Ymke Rinsema (innovatiemanager): Two2tango

Digitaal platform voor stellen die twijfelen aan hun relatie of de beslissing om te scheiden hebben gemaakt met als doel inzicht en overzicht te bieden om weloverwogen keuzes te maken.

  • Fase 2 De eerste problemen: Pieter Stoop (onderwijs): Iedere school zijn expert!

Het ontwikkelen van een protocol, visie en beleid voor scholen (op basis van vrijwilligheid) op het terrein van scheidingen met als doel: begeleiding en advisering van kinderen en ouders. Deze inzending was ook de keuze van het jongerenpanel.

  • Fase 3 Een onafwendbare breuk: Ypie Terpstra (Raad voor de Kinderbescherming): BRAM

Op elkaar afstemmen van de behandeling bij de rechtbank, het verlenen van hulpverlening en de betrokkenheid van de Raad voor de kinderbescherming om te voorkomen dat kinderen de dupe worden van het langdurige scheidingsproces van hun ouders.

  • Fase 4 Na de scheiding: Margreet Visser en Justine van Lawick (therapeuten): Kinderen uit de knel

Het verder brengen van dit al bestaande kindgericht behandelprogramma voor ouders en kinderen om verdere conflicten te voorkomen.

  • Fase 1 t/m 4: Maurits Barendrecht (HiiL): Rechtszorg bij scheiding

Een nieuwe inrichting van het stelsel op basis van vier doelen, waaronder afspraken maken bij geboorte kind, toegankelijkheid juristen zonder juridische strijd en online ondersteuning werkwijze.

De ondersteuning van het ministerie van Veiligheid en Justitie vindt plaats op basis van maatwerk. Daarbij kan het gaan om advies en begeleiding, een podium bieden om het idee te presenteren, helpen om contacten te leggen  of het wegnemen van mogelijke belemmeringen in wet- en regelgeving. Deze hulp hoeft niet per se vanuit de overheid te komen; die kan ook van andere partners komen. Minister Van der Steur riep tijdens de presentatie de aanwezigen op hun expertise of netwerk ter beschikking te stellen om zo de Divorce Challenge vooruit te brengen.

Begin 2017 informeert minister Van der Steur de Tweede Kamer over de voortgang van het dossier ‘vechtscheidingen’, waaronder ook de opbrengsten van de Divorce Challenge.

Bron: website Rijksoverheid

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.