Herstel het contact met je kind

Hieronder volgt een samenvatting van het (gratis) Webinar van Ryan Thomas “How to start your journey to Reconnect…”.

Er zijn zoveel kinderen die hun ouders niet kunnen of mogen zien. Ryan Thomas heeft zelf als kind ervaren hoe het is om als kind 20 jaar geen contact te hebben met zijn vader. Door met dit webinar van Ryan Thomas mee te doen, ben je al een stapje dichterbij om je kind te redden van de verstoting en hun mentale oorlog in hun hoofd.
Er zijn ouders die het contact met hun kinderen al herstellen na weken, maanden of soms ook pas na vele jaren. Weet dat het nooit te laat is om aan contactherstel te werken. Het zal zeker niet makkelijk zijn. Blijf niet hangen in de algemene overtuigingen dat je bijvoorbeeld beter kunt wachten totdat een kind ouder is, totdat hij niet meer bij de verstotende ouder woont of totdat de rechter toegang geeft tot omgang.

Hoe beleeft je kind de situatie?

Onderzoek jouw situatie, die van je kind(eren) en die van de verstotende ouder en zijn/haar omgeving. Krijg een beeld van de situatie waar je in zit.  Probeer door de ogen van je kind te kijken. Hoe voelt je kind zich onder de situatie en waar heeft je kind behoefte aan?
Probeer je voor te stellen dat je kind zit “ingesloten” in een ijsberg. Bovenin zit Boosheid die zegt: “Je hebt mij in de steek gelaten. Je hebt mij afgewezen en geeft niets om mij. Ik geef niets om jou.” Daar onder zit Haat: “Ik haat je! Laat me alleen! Ga weg!” Onder Haat zit Afwijzing: “Jij hebt geen enkele plaats of doel meer in mijn leven. Je betekent niets voor mij!” Daar onder net boven het wateroppervlakte zit de Stilte van: “Ik hoef je niet! Je bent het niet waard om op te reageren.”
Onder het wateroppervlakte zitten echter geheel andere gevoelens en behoeftes. Behoefte aan Acceptatie: Diep van binnen de behoefte om te weten of mijn ouder nog wel van mij houdt. Behoefte aan Liefde: Ieder kind wil geliefd worden en zich geliefd voelen. Dat ik iets beteken voor jou. Behoefte aan Connectie: Het kind wenst diep in zijn hart dat je weet wat er speelt in zijn leven, op school, zijn vrienden, alles.

Wat zijn de wapens van de verstoter?

Onderzoek welke “wapens” de verstotende ouder en zijn/haar omgeving tegen jou gebruiken.

  • Jouw betrokkenheid bij het kind wordt gezien als verstorend of stress verhogend voor het welzijn van het kind.
  • Dat je kind met jou, als verstoten ouder, geen contact meer heeft wordt als positief gezien. Het is de beslissing van je kind dat ze jou niet meer ziet.
  • Je kind herhaalt hetzelfde script, gelijkend aan die van de verstotende ouder, om jou te verstoten.

Probeer je te verplaatsen in de situatie van de verstotende ouder. Als je deze begrijpt dan weet je ook welke valkuilen er zijn om niet in te trappen. Onder druk van de verstotende ouder zit je kind in een gevangenis, achter een hek en onder strikt toezicht. De verstotende ouder wacht op ieder teken van verlangen naar jou, om toe te slaan. Alles wat het kind zegt of doet dat hen niet aan staat, wordt neergeslagen. Je kind moet zijn liefde voor jou en zijn verlangen naar jou verbergen. Zij zijn overgeleverd aan de verstotende ouder. Jij kunt hen niet helpen. Hun diepe loyaliteit en angst verklaart hun afhankelijkheid en overgave aan de verstotende ouder.

Je kan vervolgens een strategie uit stippelen om geleidelijk contactherstel op een positieve manier te bewerkstelligen.

Doe het tegenovergestelde

Diep onder water aan de onderkant van de ijsberg zit de Hoop bij je kind dat je hem niet zal opgeven. Jij kunt de ouder zijn die van hen houdt en de levenslijn is naar de buitenwereld. Wees een zonnestraal. Wees iets positiefs voor hen, want naar wie kunnen ze anders voor liefde of support?
Laat weten dat je er voor je kind bent. Ongeacht wat zij zeggen. Het kind kan zich in deze positie niet positief uiten. Maak een verschil, ongeacht of zij wel of helemaal niet reageren. Geef je kind niet op en begin het proces van contactherstel. Als je het er bij laat zitten, lever je je kind over aan de verstotende ouder.
Laat kleine berichtjes achter en blijf communiceren, ondanks afwijzing. Gebruik deze kennis om je te focussen op een éénrichting communicatie. Zonder dat iemand het merkt werk je aan een stille doorbraak. Er zullen geen zichtbare tekens van zijn of signalen te zien zijn van vooruitgang.

Identificeer je met het grootste bezwaar van je kind. Het gaat om hoe je kind de wereld ziet. Dat is alles waar het om draait. Als je de relatie met je kind wilt herstellen, zul je moeten weten wát je kind over jou denkt of wat de verstotende ouder hem/haar wijsgemaakt heeft. Wat is het perspectief van je kind? Wat heb je gedaan? Of niet gedaan? Wat heb je gezegd of niet gezegd? Wat denkt je kind over jou? Bijvoorbeeld: “Je hebt me verlaten? Je bent zo egoïstisch? Je klaagt overal over? Je commandeert altijd? Je bent veeleisend? Controlerend? Mama is altijd drama?” Stel vast wat de grootste bezwaren van je kind zijn.

Doe het tegenovergestelde en verras je kind(eren). Laat je kind denken: “Is dit mijn moeder?” Dus als je kind vindt dat je overal een mening altijd over hebt, doe het tegenovergestelde. Vraag bij alles wat hij/zij er van vindt? Als je kind vindt dat je egoïstisch bent, doe het tegenovergestelde. Zeg niets over jezelf. Niets over je gevoelens of over je gedachten. Vanaf nu gaat het uitsluitend over je kind. Vindt je kind jou altijd te veeleisend? Stel jezelf relaxed en easy-going op.
Hiermee verander je de dynamiek. Verwacht je kind dit? Dan doe jij dat. Focus je op de impact voor je kind en niet op de reactie. Als je teveel te snel verwacht en negatief teleurgesteld reageert, kun je er op wachten dat er gezegd wordt: “Zie je nu wel, nog steeds de oude wolf in schapenkleren! Net zoals de verstotende ouder altijd al vertelde!” Doe dat dus niet en heb geen verwachtingen!
Je zal zien dat gaandeweg hierdoor het geloof van je kind(eren) in jou verandert. Beheers en manage je eigen gedachten. Probeer strategisch te begrijpen wat er ècht gebeurt. Je woorden betekenen iets voor je kind(eren). Blijf volhouden en houd je activiteiten vol om je ondersteuning en je begrip te tonen. Je hebt je kind(eren) niet opgegeven. Dit in tegenstelling tot wat de verstotende ouder altijd heeft verteld en volgehouden. Ga het gesprek met je kind aan. Vraag hoe hij/zij zich voelt. Vraag aan je kind Waarom? hij/zij gedrag vertonen wat verstotend/afwijzend is. Het kind zal hier geen goed antwoord op kunnen geven omdat het gedrag is geconditioneerd door de verstotende ouder.
Jij bent nu in controle in de warzone die de wereld van ouderverstoting is. Bedenk wat goed en fout is om te zeggen of van ons te laten zien. Z
et bijvoorbeeld geen oude foto’s samen met je kind op Facebook. Maak geen “memorial” en toon niet het aantal dagen/jaren dat je hem/haar niet meer hebt gezien. Je kind vat dit op alsof je haar/hem te kijk zet voor de hele rest van de wereld. Het maakt dat hij/zij zich heel schuldig voelt en daarmee duw je het kind nog verder van je weg.

We moeten hun gedachten veranderen, voordat we hun gedrag kunnen veranderen.

Kortom

  1. Onderzoek hoe de verstotende ouder, je kind(eren) en hun omgeving over jou denken: verplaats je in hun positie en bekijk jezelf door hun ogen.
  2. Focus op je kind(eren) en blijf weg van negatieve triggers van de verstotende ouder.
  3. Doe het tegenovergestelde van wat de verstotende ouder, jouw kind(eren) en de omgeving van jou verwachten.

 

 

Over Ryan Thomas

Ryan Thomas heeft zelf 20 jaar lang geen enkel contact gehad met zijn vader, of met familie/vrienden die met zijn vader te maken hadden. Hij was gaan geloven dat zijn vader chaos in zijn leven bracht, dat zijn vader hem pijn zou gaan doen en niets om hem gaf. Hij was er van overtuigd dat er helemaal niets goed was aan zijn vader. En dat zie je terug bij andere kinderen die na een scheiding het contact verliezen met een ouder. Ryan Thomas deelt zijn ervaringen graag en geeft advies voor contactherstel. Hij begrijpt de gevolgen om als kind gemanipuleerd te zijn en om de andere ouder af te wijzen. Hij besefte dat hij zijn hele leven was voorgelogen. Met zijn adviezen en inzichten levert hij het gereedschap om anders naar je situatie te gaan kijken, je anders te gaan gedragen en andere verwachtingen te hebben. Denk niet dat de situatie in één nachtje op te lossen is, want dat zal niet zo zijn. Garanties op resultaat zijn helaas niet te geven, maar het geeft je op z’n minst beter inzicht in jouw situatie. Hopelijk helpt het je om ook contactherstel te bewerkstelligen. Ryan Thomas is zelf het levende bewijs dat dit mogelijk is.

Meer informatie over Ryan Thomas

Aanmelden voor Webinar van Ryan Thomas

Three Secrets to Reconnect by Ryan Thomas

Ryan Thomas TV en Ryan Thomas Youtube Channel

Facebook Ryan Thomas Speaks

Ryan Thomas website

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.