Opvragen en wijzigen politie registraties

De laatste tijd zien we in de oudervervreemdings casussen weer veel  (valse) politie meldingen en aangiften voorbijkomen. Dit “wapen” wordt ingezet door de verstotende ouder om de andere ouder in een kwaad daglicht te stellen en vals te beschuldigen van slecht ouderschap, mishandeling of seksueel misbruik.

Hulpverleners, Politie, Raad voor de Kinderbescherming en Rechtbank slikken deze (verzonnen) verhalen helaas nog steeds als zoete koek en hebben over het algemeen slechts oren voor de beschuldigende partij en geeft die alle mogelijkheden om zijn/haar verzonnen verhalen te doen. De aangiften en meldingen worden dan misbruikt bij School, Jeugdhulp, Raad van de Kinderbescherming en de Rechtbank om de ouder helemaal buiten spel te zetten en het contact met de kinderen (definitief) te blokkeren.

Hieronder volgt een stappenplan met brieven die je kan hergebruiken om registraties op te vragen, te wijzigen en aan te vullen met jouw wederhoor:

  1. Bepaal het adres van de juiste Privacy Desk van de Politie in de provincie waar de melding/aangifte is gedaan middels het document Adressen privacydesks politie.
  2. Hergebruik het Inzage verzoek compact of het Inzage verzoek politieregistraties, vul jouw gegevens in tussen de <…> en stuur het naar het adres van stap 1.
  3. Meestal sturen ze dan alleen een (irrelevante) samenvatting op van de registratie. Om de volledige registraties onder ogen te krijgen hergebruik je het Verzoek mondelinge inzage. Je krijgt dan een uitnodiging om de registraties “hardop” voor te lezen (telefoon moet je inleveren, gebruik een kleine voicerecorder) of je krijgt alsnog een geanonimiseerde kopie van de registraties thuisgestuurd.
  4. Als jouw wederhoor niet is opgenomen bij de registratie of is verdraaid kan je het Verzoek aanpassing registraties hergebruiken om de registraties te wijzigen of aan te vullen met jouw wederhoor.
  5. Vervolgens krijg je een bevestiging van aanpassing, wederom zonder de feitelijke aangepaste registraties. Je kan dan wederom een poging doen om inzage te krijgen via stap 2. Wordt die mogelijkheid niet geboden dan kan je een verzoek indienen voor bemiddeling door de Autoriteit Persoonsgegevens.     
  6. Als de Autoriteit Persoonsgegevens het te druk heeft met andere (belangrijkere) zaken dan kan je vervolgens een beroepsschrift bij de rechtbank indienen voor inzage in de gewijzigde politie registraties. Hoewel niet opgenomen in de voorbeeld brief kan je hier ook om een kosten vergoeding vragen.
  7. De Privacy Desk van de Politie laat het waarschijnlijk niet tot een zitting komen. Ze bellen je dan voor de zitting op om uiteindelijk te doen waartoe ze verplicht zijn. Gebruik bovenstaande documenten / correspondentie / opnamen voor de gerechtelijke procedures om aan te tonen dat er sprake is van valse meldingen / aangiften.

 

Voor de volledigheid links naar de relevante wetten:

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.