Signalen van ouderverstoting

Denkt u dat een kind klem zit in een vechtscheiding? Aan de hand van onderstaande checklist kunt u kijken of daar sprake van is. Herkent u situaties? Spreek als familie, docent, rechter, advocaat of zorgverlenende instantie de ouder erop aan en zoek hulp!

We gunnen toch alle kinderen contact met beide ouders?

Gelukkig wonen de meeste kinderen in een fijn gezin. Één op de drie gezinnen krijgt echter te maken met scheiding. Stellen ouders het belang van de kinderen voorop, dan is een scheiding wellicht een moeilijke periode, maar het hoeft niet al te schadelijk te zijn voor de kinderen. Kinderen en gescheiden ouders leven vaak in een wankel evenwicht. Op de cover van het blad Kek Mama, zegt actrice Froukje Both: ‘Ik ben nooit helemaal gelukkig als Emma bij mijn ex is’. Froukje zet zich daarover heen, maar doet elke ouder dat?

Kinderen houden altijd van beide ouders. Bij een vechtscheiding worden ze soms ingezet in het gevecht en worden ze plotseling geconfronteerd met een loyaliteitsconflict, vaak ermee eindigend dat het kind een ouder niet meer ziet.  Kenmerk in dat stadium is dat de kinderen triomfantelijk worden opgevoerd als bewijs dat ‘de ander echt niet deugt’. Dat schaadt het kind ernstig, op korte en lange termijn.

Aan de hand van onderstaande eenvoudige checklist kunt u kijken of kinderen in de gevarenzone zitten.

1.  Is de ouder altijd positief of neutraal over de andere ouder tegenover het kind.JaNee
2.  Kan er volop contact zijn met de andere ouder en zijn of haar familie?JaNee
3.  Reageert de ouder altijd belangstellend en vriendelijk na contact met de andere ouder?JaNee
4.  Vertelt de ouder aan het kind dat de andere ouder niet meer van hem/haar houdt?NeeJa
5.   Vertelt de ouder dat het kind niet meer van de andere  ouder houdt?NeeJa
6.   Moet het kind (onder druk) een ouder als beste/leukste vinden?NeeJa
7.   Zegt de ouder dat de andere ouder gevaarlijk is?NeeJa
8.   Houdt de ouder de details van de volwassenenrelatie en van de scheiding voor zich?JaNee
9.   Bespreekt de ouder de details van het (echt)scheidingsconflict met het kind?NeeJa
10. Mag het kind een foto van de andere ouder hebben en over hem of haar praten?JaNee
11.  Mag het kind vrijelijk contacten onderhouden met de andere ouder?JaNee
12.  Noemt het kind de andere ouder plotseling bij de voornaam?NeeJa
13.  Laat de ouder een ander ‘papa’ of ‘mama’ noemen?NeeJa
14.  Stelt de ouder de (biologische) afkomst van het kind ter discussie?NeeJa
15.  Maakt de ouder de andere ouder belachelijk en lacht hij/zij haar/hem uit?NeeJa

Hoe meer antwoorden in de laatste kolom des te meer de kinderen in de gevarenzone zitten. Zijn er kinderen mogelijk in nood? Kijk niet weg, help ze (of beter de ouders) en zoek hulp!

 

Bron: Amy J.L. Baker – Een case study naar volwassen kinderen na een vechtscheiding

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.