Vormen van ouderverstoting

Dr. William Bernet van de Vanderbilt University en President van de Parental Alienation Study Group (PASG) beschrijft de drie vormen of stadia van ouderverstoting,  weergegeven door de kleuren geel, oranje en rood. Zijn lijst wordt hieronder gecombineerd met die van Dr. Douglas Darnall’s beschrijving van de drie stadia van ouderverstoting, weergegeven in mild, matig en ernstig.

 

Milde vorm / Naïeve type

Deze milde vorm vertoont zich vaak in de eerste maanden na de scheiding. Het kind is eenvoudigweg boos. De verstotende ouder is hierbij passief over de relatie van het kind met de andere ouder en zal heel soms iets zeggen wat kan vervreemden. In deze gevallen wil de verstotende ouder vaak alleen haar/zijn positie veilig stellen. De verstoting is vaak oppervlakkig en herstel is hierbij makkelijk te verwezenlijken.

Deze vorm heeft vaak een tijdelijk karakter en wordt verholpen door goede afspraken tussen ouders middels voorlichting, bemiddeling of door interventiemethoden uit de Richtlijnen Jeugdhulp.

Gematigde vorm / Actieve type

De matige vorm wordt gekenmerkt door de emoties van één ouder die vaak boos is door de verlating van de andere ouder.Eigenlijk weet deze ouder wel beter dan ouderverstoting te veroorzaken, maar door hun intense pijn, verdriet of boosheid willen ze de controle wel eens verliezen over hun gedrag/razernij of over wat ze zeggen. Later zullen zij spijt hebben en zich schuldig voelen over hun gedrag. Het kind gaat mee mij in de emotie van de verstotende ouder en gaat zich (ook) negatief uiten over de andere  ouder. Wanneer het kind contact heeft met de verstoten ouder, is het kind teruggetrokken.

Deze vorm vraagt om begeleiding door goed opgeleide professionals.

 Ernstige vorm / Geobsedeerde type

Bij de ernstige vorm van ouderverstoting is één ouder bewust (of onbewust) bezig met het ‘programmeren’ van het kind. De verstotende ouder meent een gerechtvaardigde reden te hebben om de andere ouder ‘te vernietigen’ en is zeer fanatiek en soms zelfs paranoïde. Het kind is vaak zo vijandig tegen de verstoten ouder dat een bezoek van of naar die ouder onmogelijk wordt. Hierbij kan het kind niet respectvol of zelfs fysiek geweld laten zien tegen de gehate/verstoten ouder.

In deze situatie is het raadzaam om het kind goed te volgen en te begeleiden. Er is een belangrijke rol voor ouders en hun netwerk. Erken de problemen en gevoelens die het kind door maakt. Praat met ze en houd gesprekken vertrouwelijk. Probeer het kind uit de strijd te houden. En vertel ze dat u er voor hen bent. Kijk verder op deze website om te zien wat u kunt doen om de verstotende ouder aan te spreken. Indien u zelf behoefte heeft aan een gesprek hierover doe dit dan met lotgenoten, uw huisarts of uw eigen begeleiders en netwerk. Zoek professionele hulpverlening die gespecialiseerd op het gebied van Ouderverstoting. Helaas zijn de meeste professionele hulpverleners in Nederland nog niet zover dat zij de problemen herkennen en u en de kinderen hierin kunnen ondersteunen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.