Bruggen bouwen en verbinden

Ouderverstoting is een ontzettend complex onderwerp met ontzettend verstrekkende destructieve gevolgen voor kinderen. Oplossingen zijn niet eenvoudig voor handen. Dit is er mede in gelegen dat er eigenlijk nog weinig bekend is over dit hartverscheurende onderwerp dat naar schatting meer dan 800.000 mensen in enige vorm raakt; als kind, als ouder, oom, tante of andere direct betrokkene bij een kind dat van een van de ouders verwijderd raakt. Daarom is het zo belangrijk ruchtbaarheid aan het bestaan te geven en dit erkend te krijgen. Zodat ouders het gevoel krijgen, ik sta niet alleen, ik ben niet de enige. Zodat politiek en systeempartijen (rechtspraak, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming) leren in te zien dat zij in positieve zin het verschil kunnen gaan maken. Om dit te bereiken moeten en willen wij bruggen bouwen. Tussen de verstoten ouders en de samenleving om het verhaal gehoord te laten worden. Dat het gemeengoed wordt dat het ‘not done’ is wanneer een kind geen contact meer heeft met een andere ouders als gevolg van een scheiding. Maar ook richting o.a. wetenschap, ziektekostenverzekeraars, journalistiek, professionals en iedereen die in enige vorm een substantieel verschil kan maken.
Deze website en de organisatie daarachter wil er zijn voor ouders en wil bruggen bouwen naar de samenleving met als doel dat geen enkel kind ooit meer een andere ouder hoeft te missen als gevolg van rancuneuze gevoelens bij een andere ouder na een scheiding of stukgelopen relatie.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.